Volgende Wedstijd

Wees op Tijd met u inschrijving.

30.09.2018

1 uur voor aanvang inschrijving ? ENKEL..... .van 10u-13u 14u-17u

Countdown
expired


Since

Heidemeer

 

Visvijver Heidemeren

 

Binderveldseweg 1/z
3803 Runkelen
011 69 25 65

www.heidemeren.be

 

 

 

 

De Nasservissers.

 (voorstel van reglement 2017)

Voeder: 6.6 pints vrij te kiezen hoeveelheid tussen witte maden, casters, mais, tarwe, kemp en korrels. Korrels alleen  verkrijgbaar in de kantine.

Er mogen alleen drennan dozen gebruikt worden van 1.1 pints, 2.2 pints, samen mag het totaal van 6.6 pints niet overschreden worden.

Aan de haak is toegestaan witte maden, casters, mais, tarwe, pieren, erwten, kikker erwten en kapucijnen erwten al de rest is verboden.

Het bestuur zal proberen zo goed mogelijk controles uit te voeren, daarbij zullen onregelmatigheden onmiddellijk bestraft worden.

Iedere visser zijn plaats word getrokken met vooraf gaande inschrijving, de visser dient zelf aanwezig te zijn in de kantine of verwittigd te hebben 1u30 voor aanvang van de wedstrijd.

De trekking zal gebeuren 1u15 voor aanvang van de wedstrijd.

De trekking zal gebeuren uit de voorop vastgelegde plaatsen door het bestuur en dit om een goede bezetting van de vijver te krijgen.

De inschrijving bedraagt € 8,00. per wedstrijd.

Elke deelnemer is verplicht het wedstrijd reglement te kennen en toe te passen.

Schuinvissen is alleen toegelaten op de hoekplaatsen richting hoek.. men mag elkaar daarbij niet hinderen. Men mag elkaar helpen (gebuur) met scheppen van dikke vis.

Het voederen moet gebeuren recht voor de visser uit, alleen als men op een hoek zit mag men in de hoek voederen.

Er word gevist met één hengel met max 13.5 meter. ( hengel 10m + draad 3.5 m) Max haakgrootte Nr 10. Overlood vissen is toegestaan.

De gevangen vis moeten in een voldoende lang en groot nylon leefnet geplaats worden. Karper en brasem moeten in een aparte leefnet gezet worden. Alleen vis mag in de leefnetten schelpen, schildpaden, …. Zijn verboden

Schep- en leefnetten moeten gespoeld worden in de daar voorziene  bakken rond de vijver.

Het max toegelaten gewicht vis in één leefnet bedraagt 20 kg. Overgewicht word in vermindering gebracht. ( 23kg word 17kg). Boven de 25 kg valt men terug op 0 kg.

Alle gepikkelde vis telt. Enkel en alleen gehaakte vis mag geschept worden, losgekomen, dode of vis die terug in het water valt tijdens het onthaken mag niet worden geschept of in het overleving net gezet worden.

Tijdens de wedstrijd mag er op de visplaats alleen de hoeveelheid voeder aanwezig zijn voor deze wedstrijd.
 Na controle blijft alles langs de viskorf staan, en niet meer tussen de struiken enz…

De visser dient aanwezig te zijn bij de controles van zijn voeder.

Het dien aangeboden te worden zoals het reglement het voorschrijft.

De visser is verplicht zijn vis te onthaken in een voldoende grote emmer, en de vis zachtjes in het overlevingsnet te zetten (kop omlaag).

Wie bij een koppel wedstrijd alleen valt, krijgt het gemiddelde van de gevangen vis die die dag gevangen gewicht (totaal gewicht delen door aantal vissers).

Aangeslagen vis telt nog mee op het eindfluitsignaal. De aangeslagen vis moet uit het water zijn bij de laatste weging van de deelnemende vissers.

De visser mag zijn plek door getrokken loting niet verlaten om de vis te drillen en te scheppen.

Elke vissers dient bij weging zijn eigen leefnet uit het water te halen, bij afwezigheid word de vis niet gewogen.

De winnaar is de visser met het meest gevangen gewicht van de vissen en krijgt hierdoor 1 strafpunt, de tweede 2 stafpunten enz….

De kampioen is de visser met de minste strafpunten van de 7 wedstijdstijden. Bij gelijkheid van punten telt het grootste gewicht van die 7 geviste wedstrijden.

De wedstrijd kan ook worden stopgezet door het bestuur door storm, onweer …., wat er dan gevangen is telt.

Elke overtreding die een visser ziet op het ogenblik tijdens de wedstrijd moet tijdens de wedstrijd gemeld worden zodoende het bestuur onmiddellijk kan optreden. Na de wedstrijd is het niet meer mogelijk om de visser die de overtreding gedaan heeft op zijn fout te wijzen. Aanhankelijk van de overtreding kan het bestuur dan onmiddellijk de strafmaatregel bepalen.

Raadpleeg goed het wedstrijdreglement, indien er vragen zijn kan je altijd terecht bij het bestuur.

Er mag niet gevist worden met elektronische apparatuur zoals sonars en anderen om vis op te sporen.

Het bestuur mag ten alle tijden voor en tijdens de wedstrijd controles uitvoeren.

Elke visser is verplicht zijn voertuig te parkeren op de grote parking.

Er mag niet ondiep gevist worden, men moet tenminste 0,30 gr lood en max 40 cm van de haak hangen.

Alle afval dient gescheiden te worden in de daar voorziene vuilbakken rond de vijver , deze zijn getekend met de opschriften PMD (blikken en plastiek-flessen) en afval (visdraad enz ….).

Fluit signalen :                  1:  5 min voor aanvang ( voederen is nog verboden).

          2:  aanvang wedstrijd + voederen.

  3:  5 min voor einde wedstrijd.

                                               4:  einde wedstrijd ( alle hengels onmiddellijk uit het water).

Door het lidgeld te betalen verklaard de visser zich akkoord met het reglement, de kalender en alle andere beslissingen van het bestuur.

 

Het Bestuur.

Reniers Peter  0478/95.03.55

Luwel Rudi    0476/45.95.82

 

 download HIER het visreglement

 


De NasservissersCopyright © 2014. All Rights Reserved.